Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2016 roku. 

REGULAMIN ROD uchwalony 1 października 2015, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku

2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.