Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2016 roku. 

REGULAMIN ROD uchwalony 1 października 2015, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku