Stanowiska Okręgowych Rad PZD, Okręgowych Zarządów, Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych , Kolegiów Prezesów ROD oraz działkowców w sprawie prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r.

1. Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia

2. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 29.01.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

3. Stanowisko Okręgowe Zarządu PZD w Opolu z dnia 29.01.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia 

4. List Józefa Romanowskiego ze Szczecina z dn. 28.01.2019 do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

5. Stanowisko ROD „Wodnik” w Chełmży w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia

6. Stanowisko Zarządu ROD "Dębniki" w Krakowie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia 

7. Apel ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu z dn. 28.01.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

8. Stanowisko Zarządu ROD „Tramwajarz” w Toruniu w sprawie wprowadzenia natychmiastowych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

9. Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z dnia 31.01.2019 w sprawie projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i związanymi z nimi zagrożeniami dla rodzinnych ogrodów działkowych 

10. Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD z dnia 30.01.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

11. Stanowisko Prezesów ROD Okręgu w Częstochowie z narady z dnia 28.01.2019 w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

12. Stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD z dnia 4.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia

13. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu  z dnia 1.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia

14. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze z dnia 30.01.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

15. Apel Prezesa ROD „Elana” w Toruniu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

16. Stanowisko Kolegium Prezesów i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Blachowni z dnia 31.01.2019 r. w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami 

17. Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Legnicy z dnia 30.01.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

18. Stanowisko ROD „Prząśniczka” w Toruniu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 

19. Stanowisko Zarządu ROD „Zacisze” w Żaganiu z dnia 5.02.2019 r. w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

20. Stanowisko OZ Sudeckiego w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.01.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

21. Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z dnia 5.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia

22. Petycja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” w Grudziądzu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

23. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie z dnia 6.02.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i oceny zagrożeń nowych regulacji dla ogrodnictwa działkowego

24. Stanowisko ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży z dnia 9.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

25. Stanowisko Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z dnia 7.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 

26. Apel Zarządu ROD „Malinka” w Chełmży z dnia 5.02.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

27. Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia

28. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie z dnia 7.02.2019 r. w sprawie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami

29. Stanowisko Okręgu Śląskiego PZD z dnia 11.02.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

30. Stanowisko Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

31. Stanowisko uczestników narady ogrodowych Komisji Rewizyjnych w ROD Okręgu Podkarpackiego PZD z dnia 7.02.2019 r. w sprawie proponowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami

32. Stanowisko Zarządu ROD „Sasanka” w Grudziądzu z dnia 6.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

33. Apel Zarządu ROD „Pod Akacjami” w Grupie z dn. 12.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

34. Stanowisko Zarządu ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy z dnia 6.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

35. Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z 14.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

36. Stanowisko Zarządu ROD „Prefabet” w Kolbuszowej z dnia 16.02.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

37. Stanowisko Zarządu ROD im. Wł. Puchalskiego w Rzeszowie z dnia 6.02.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

38. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dnia 18.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

39. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju z dnia 19.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

40. Stanowisko Prezesów Zarządów ROD funkcjonujących na terenie działania Okręgu PZD w Lublinie-Rejon zamojski z dnia 21.02.2019 r. w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami

41. List Kolegium Prezesów ROD Grudziądz- Północ do Senatorów RP w sprawie uchwalanej przez Sejm ustawy o gospodarce nieruchomościami 

42. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu z 22.02.2019 w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami

43. Stanowisko Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

44. Stanowisko Zarządu ROD „Pod Sosnami” w Toruniu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

45. Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze z dn. 21.02.2019 r. w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami

46. Wystąpienie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD z 26.02.2019 r. do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

47. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 25.02.2019 r. w sprawie proponowanych zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami 

48. List Zdzisława Kluz z ROD „Zielone Wzgórza” w Łańcucie do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

49. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z dnia 25.02.2019 w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

50. List Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile z dnia 25.02.2019 do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego 

51. List Prezesa OZ i dyrektora Biura OZ w Koszalinie do Senatora Piotra Zientarskiego w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

52. Pismo Zarządu ROD „Za Parkiem” w Pile do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

53. Pismo Zarządu ROD „Pod Lipami” w Pile do Senator Jadwigi Rotnickiej i Senatora Piotra Florka w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

54. List Zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD „GWDA” w Pile do Senator Jadwigi Rutnickiej i Senatora Piotra Florka 

55. Stanowisko Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu z dnia 1.03.2019 r. w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami 

56. List działkowca ROD „Uroczysko” w Sieradzu do Marszałka Senatu w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami

57. Pismo Zarządu ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży do Senator Jadwigi Rotnickiej i Senatora Piotra Florka w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

58. List Zarządu ROD „Malwa” w Trzciance do Senator Jadwigi Rotnickiej i Senatora Piotra Florka w sprawie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami 

59. Stanowisko Zarządu ROD „Pionier” w Rypinie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

60. List Zarządu ROD „Szron” w Dębicy do Senatora Zdzisława Pupa w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

61. Listy Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy do Senatorów RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

62. Stanowisko Okręgowej Rady Łódzkiej PZD z dnia 4.03.2019 w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa prawnego działkowców, ROD i PZD wynikających z uchwalenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

63. Apel Zarządu ROD im. 550-lecia Chodzieży w Chodzieży do Sanatorów Jadwigi Rotnickiej i Piotra Florka w sprawie prac nad ustawą o gospodarce nieruchomościami

64. List Zarządu ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu do Senator Janiny Sagatowskiej 

65. List Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu z dnia 7.03.2019 r. do Senatora Piotra Florka w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

66. List Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz Wschód do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

67. List działkowca ROD „Aster” w Lubaczowie do Senatora RP Mieczysława Golby

68. Petycja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Eletrochem” z Grudziądza w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

69. List Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD z dnia 8.03.2019 r.do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

70. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu w sprawie uchwalanej w dn. 20.02.2019 r. przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

71. List Zarządu ROD „Kolejarz” w Dębicy do Senatora Zdzisława Pupa

72. Stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie z dnia 11.03.2019 r. w sprawie proponowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami

73. Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy z dnia 11.03.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

74. Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Częstochowie z dnia 13.03.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

75. Stanowisko Zarządu ROD im. E. Orzeszkowej w Grudziądzu w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

76. Stanowisko Zarządu ROD „Zielony Gaj” w Bełchatowie z 5.03.2019 r. w sprawie zagrożeń dla ROD związanych z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami

77. Stanowisko Zarządu ROD „Westerplatte” we Wrocławiu z 14.03.2019 r. w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami  w zakresie możliwości zwrotu poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom nieruchomości stanowiących tereny obecnych rodzinnych ogrodów działkowych

78. Stanowisko Zarządu ROD „Nad Białką” w Częstochowie w sprawie zagrożeń  wynikających z uchwalonej w dniu 20.02.2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

79. Apel ROD „Meprozet” w Toruniu do Pana Marszałka Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

80. List Zarządu ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym do Marszałka Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

81. List Zarządu ROD „Radość” we Wrocławiu do do Marszałka Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

82. Apel Rady Okręgowej PZD w Poznaniu z dnia 13.03.2019 r. do Senatu RP w sprawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o gospodarce nieruchomościami

83. Stanowisko Kolegium Prezesów ROD w Chodzieży w sprawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o gospodarce nieruchomościami

84. Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Lublinie z 14.03.2109 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zagrożeń związanych z wejściem w życie uchwalonych w dniu 20.02.2019 r. przepisów

85. Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Szczecinie z dnia 14.03.2019 r. w sprawie niebezpieczeństwa dla ROD w wyniku prowadzonych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami

86. Stanowisko Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach z dnia 13.03.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

87. Stanowisko Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD w sprawie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 20.02.2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

88. List Antoniego Falkowskiego do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie procedowanej w Senacie uchwalonej przez Sejm w dniu 20.02.2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

89. Pismo Zarządu ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni do Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

90. Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

91. Stanowisko Okręgowej Rady w Kaliszu z 12.03.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjętej przez Sejm w dniu 20.02.2019 r.

92. Stanowisko Zarządu ROD „Aster” w Łomży w sprawie zagrożeń wynikających z uchwalonej w dniu 20.02.2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami