W Biurze Prawnym PZD przygotowane zostały wzory dokumentów przydatnych przy dokonywaniu zamiany praw do działek w ROD, tj.:

 

- umowy zamiany praw do działek;

 

- wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw  do działek;

 

- uchwały zarządu ROD w sprawie zatwierdzenia przeniesienia praw do działek.

 

Dokumenty znajdują się w zakładce PRAWO „wzory dokumentów” pod nazwą „ZAMIANA DZIAŁEK” Mogą być one wykorzystane w sytuacji, gdy dwóch działkowców dokonuje zamiany praw do działek położonych w tym samym ROD. Zwracamy uwagę, że umowa zamiany praw do działek wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Skuteczność przeniesienia praw do działek w drodze zamiany zależy od zatwierdzenia przez zarząd ROD. Działkowcy podpisują jeden wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działek, który składają do zarządu ROD. Zarząd zaś – jedną uchwałą - podejmuje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia praw do działek.     

 

AO