W dniach 07-08 lutego 2018 roku w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie w zakresie obsługi programu DGSC PZD System dla przedstawicieli Okręgów wytypowanych do współpracy z ogrodami przy wdrożeniu i stosowaniu w/w programu.

 

W pierwszym dniu szkolenia w sposób szczegółowy Koordynator Krzysztof Szymański omówił:

 

- proces instalacji programu ,

 

- zasady nadawania uprawnień i zakładanie użytkowników,

 

- wprowadzanie danych początkowych, import danych słownikowych i danych działkowców i działek,

 

- obsługę modułu Ogrody Działkowe, w tym modyfikacja i wprowadzanie nowych danych, naliczanie opłat, wprowadzanie wpłat.

 

W drugim dniu szkolenia koordynator omówił wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz zasady ich przechowywania a także aktualizację oprogramowania. Następnie księgowość KR PZD omówiła w sposób szczegółowy obsługę modułu Finanse i Księgowość w tym:

 

- zakładanie kont syntetycznych i analitycznych,

 

- wprowadzanie nowych kontrahentów,

 

- podstawowe księgowanie takich dokumentów jak bank, kasa, noty, faktury

 

- zakładanie paczek,

 

- rozliczanie rozrachunków z ogrodami i obcymi kontrahentami,

 

- sprawozdawczość – sporządzenie bilansu w programie

 

- wydruki

 

Na koniec omówiono pozostałe moduły: kadrowo-płacowy i środków trwałych.

 

Szkolenie prowadzone było w sposób aktywny, zadania wykonywane były przez uczestników szkolenia na własnym sprzęcie komputerowym. W trakcie szkolenia prowadzona była także szeroka dyskusja i na bieżąco omawiano problemy jakie wynikają przy wdrażaniu programu DGCS PZD System w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

 

Szkolenie pracowników Okręgów jest bardzo ważne i potrzebne. Właśnie Oni będą udzielali pomocy Zarządom ROD w instalowaniu i pracy na programie.

 

 

 

Agnieszka Wasilewska

 

Księgowa KR PZD

 

 

 

Warszawa, 9 luty 2018 r.