KOMUNIKAT
KRAJOWEGO ZARZADU PZD

 

 

 

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 roku rozpatrzył wnioski zarządów ROD, które wcześniej  uzyskały pozytywną opinię OZ PZD i podjął decyzje o przekazaniu:

 

 

 

  • Pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla 8 ROD na łączną kwotę 341.000 złotych . Są  to już kolejne środki uruchomione w tym roku, gdyż łącznie pożyczki zostały przekazane dla 20 ROD na kwotę 870.150 złotych
  • Dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji jednostki krajowej dla 7 ROD na łączną kwotę 32.500 zł
  • Dotacji z Funduszu Przeznaczonego na Budowę Siedzib dla Zarządów ROD dla 1 ROD w kwocie 10.000 złotych.
  • Dotacji z Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 1 ROD w kwocie 5.000 złotych

 

Przekazane środki umożliwią zarządom ROD  realizację inwestycji i remontów, co do których decyzje podjęli działkowcy na walnych zebraniach i stanowią w przypadku pożyczek przyspieszone źródło finansowania, a tym samym wykonania inwestycji, z której szybciej mogą korzystać działkowcy. Natomiast ich spłata następuje w latach późniejszych.

 

Natomiast w przypadku dotacji są to środki bezzwrotne stanowiące uzupełnienie środków własnych ROD.

 

Przyjęte w PZD systemy finansowania inwestycji i wsparcie ze strony Krajowego Zarządu PZD, znajdują uznanie wśród zarządów ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd PZD