Komunikat Krajowego Zarządu PZD 

z dnia 2 lipca 2019 r. 

w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych

w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się  XXIX  posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Miałem ostatnio możliwość wizytowania niektórych Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie funkcjonowania Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców.

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się pierwsze spotkanie połączonych komisji sejmowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495).

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze znacznym wzrostem cen na rynku owoców i warzyw, co odbija się znacznie na domowych budżetach.