W dniu 6 września 2019 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2018 roku.

Krajowy Zarząd PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin.

Dziś (6 września) w Warszawie odbyło się XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Eugeniusz Kondracki.

Największe święto polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego – Krajowe Dni Działkowca, odbyły się w sobotę, 7 września w hotelu „Sangate” w Warszawie.

W dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą „śmieciową”), która zmieni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, w tym urealni opłaty za wywóz śmieci.