Jesienią i zimą jak bumerang powraca temat osób bezdomnych, które na terenach ogrodów szukają schronienia przed zimnem, deszczem, śniegiem czy mrozem. Niestety jest to tylko pozorne schronienie, gdyż ogrody nie są przystosowane do zamieszkiwania, a egzystowanie w opuszczonych altanach często prowadzi do ludzkiej tragedii. Nie tylko narażają oni swoje życie, ale także stanowią zagrożenie dla ogrodów poprzez wzniecanie pożarów.

 

Coraz częściej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych pojawiają się dzikie zwierzęta. Oprócz dzików, saren, bobrów i zajęcy na działkach grasują również lisy -najczęściej nęcone pozostawionymi resztkami pożywienia lub karmą dla „kotów” (z której notabene chętnie korzystają również szczury). 

Lisy poprzez udogodnione warunki do życia, tworzą coraz większe populacje na terenie aglomeracji miejskich. W ogrodach działkowych znajdują bezpieczne schronienie, jednak oprócz odchodów i zanieczyszczonych plonów, często pozostawiają również martwe zwierzęta.

Lis jest drapieżnikiem, który potrafi upolować gołębia, kurę, perliczkę, bażanta, ale również łasicę, a nawet kota. Lisy często są nosicielami chorób zakaźnych dlatego w przypadku zauważenia rudego ssaka trzeba zawsze reagować.

Jeśli na terenie ogrodu znajduje się lis należy bezzwłocznie skontaktować z dyżurnym w Państwowym Zakładzie Weterynaryjnym lub zawiadomić Straż Miejską. Dyżurujący weterynarz dzięki sprawnej informacji może uśpić zwierzę lub ustawić specjalne klatki do chwytania lisów.

Co zrobić w przypadku znalezienia nieżywego zwierzęcia? Martwe zwierzęta lub ich korpusy czy inne fragmenty mogą być groźne dla zdrowia i życia ludzi. Zwłaszcza, że niekiedy trudno ustalić z jakiej przyczyny ustało ich życie.

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie należy uprzątać nieżywych stworzeń samodzielnie. Jeśli zwierzę znajduje się na terenie ogólnym należy o tym powiadomić Zarząd ROD. Natomiast jeżeli znalezione zostało na działce w pierwszej kolejności należy zawiadomić Staż Miejską. Zgłoszenie zostanie przekazane właściwej instytucji (zadanie miejskiego schroniska dla zwierząt).

 

Bezpieczeństwo to podstawa

Na działkach ogrodniczych coraz częściej spotyka się nieproszonych gości, którzy mogą zanieczyszczać odchodami owoce i warzywa uprawiane do bezpośredniego spożycia. Lisy mogą przenosić w ten sposób pasożyty (np. bąblowicę), koty choroby odzwierzęce (np. toksoplazmozę). Ze względów bezpieczeństwa należy czynić starania dla ograniczenia ich występowania w ogrodach. Jednocześnie nie wolno zapominać o umyciu plonów narażonych na zakażenie.

ANNA EWA MICHOWSKA, OKRĘG W LUBLINIE

zdjęcia:pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo to podstawa

Na działkach ogrodniczych coraz częściej spotyka się nieproszonych gości, którzy mogą zanieczyszczać odchodami owoce i warzywa uprawiane do bezpośredniego spożycia. Lisy mogą przenosić w ten sposób pasożyty (np. bąblowicę), koty choroby odzwierzęce (np. toksoplazmozę). Ze względów bezpieczeństwa należy czynić starania dla ograniczenia ich występowania w ogrodach. Jednocześnie nie wolno zapominać o umyciu plonów narażonych na zakażenie.

ANNA EWA MICHOWSKA, OKRĘG W LUBLINIE

zdjęcia:pixabay.com

PZD pracuje obecnie nad stworzeniem nowego programu, którego celem jest rozwój ogrodów w Polsce. Ważnym jego elementem jest poznanie zapotrzebowania społecznego na działki. W tym celu zachęcamy do wypełnienia specjalnej ankiety.

Niesprawiedliwe zasady wywozu śmieci z terenów ROD, w tym wygórowane opłaty to temat wciąż aktualny w ogrodach działkowych. W związku z tym, Związek od kilku lat podejmuje szereg działań mających na celu zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której nowelizacja z 2012 r. wywołała wiele niekorzystnych zmian w ROD.

Chodzi szczególnie o śmieci, które zalegają w wielu miejscach. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. Tymczasem palenie starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.