Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 6.12.2018 r.  odbyła w Warszawie osiemnaste posiedzenie w obecnej kadencji.

Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD mgr inż. Eugeniusz Kondracki oraz Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD mgr Zofia Rut-Skórzyńska.

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

W SPRAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik do Komunikatu KZ PZD ws. obowiązków ROD wynikających z nowelizacji ustawy o PIT

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT), jednostki organizacyjne PZD, w tym rodzinne ogrody działkowe są tzw . płatnikami - rozliczają podatki od wynagrodzeń, umów zlecenia itp. 4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów tej ustawy.

5 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki - Prezes Związku.

Komunikat
Krajowego Zarządu PZD
ws. obowiązków ROD wynikających z nowelizacji ustawy o PIT

 

 

4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT).