Biuletyn Informacyjny Nr 3/18 Krajowego Zarządu PZD.

 

Ważne dokumenty: zarejestrowany Statut PZD obowiązuje od  23 lutego 2018 r. Program rozwoju ROD uchwalony przez Krajową Radę. Współczesne znaczenie ogrodów działkowych w artykułach naukowców i praktyków.

Komunikat Krajowego Zarządu  PZD

 

w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu

 

ustalenia wysokości opłat wodnych

W dniu 27.03.2018 r. posiedzenie Krajowego Zarządu PZD zostało zdominowane przez bardzo głośny w ostatnich dniach temat związany z projektem tzw. specustawy mieszkaniowej. Członkowie KZ PZD dokonali oceny powyższego projektu, a następnie przyjęli opinię opracowaną przez prawników KZ PZD, którą zamieszczamy poniżej.

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 

 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

W dniu 14 marca 2018 r. uchwałą nr 1/XX/2018 członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli „Otwarty Program Rozwoju ROD”.