Na rynku jest już grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019 roku rozpatrzył wnioski zarządów ROD, które wcześniej uzyskały pozytywną opinię OZ PZD w zakresie:

Na wiosnę Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przystąpiło do opracowania projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD w dniu 14 listopada 2019 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD.