Ogłoszenie

Zarząd ROD im. P. Niedurnego w Chorzowie ogłasza  przetarg na modernizację sieci wodociągowej w terminie do dnia 01 Lipca 2019r. do 31 Sierpnia 2019r.

Wszelkie informacje dotyczące sprawy wraz z przeglądem dokumentacji i szczegółowym zakresem można uzyskać w Biurze Zarządu w każda środę od 15.00-18.00 lub pod numerem telefonu  600-775-798.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

                                           Zarząd ROD

 

 

Przedmiar ROD Niedurnego w Chorzowie