W załączniku ogłoszenie ROD o inwestycji:

Termin składania ofert: 31.08.2017

Komisja do wyboru wykonawcy 15.09.2017 r.