KONKURS OFERT

na wybór Wykonawcy do zadania p/n

„WYMIANA ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO”

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pod Widokiem” w Raciborzu - Brzeziu

ul. Brzeska b/n, działka ewidencyjna nr 139/49.

 

Opis i cel zamówienia.

 

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, montażowych, instalatorskich związanych z zastąpieniem zbiornika hydroforowego o pojemności ok 2500 litrów 6 zbiornikami hydroforowymi (6 x 495 l) połączonymi równolegle ustawionymi 2 x 3, włączenie ich do sieci wodociągowej ogrodu oraz sprawdzenie poprawności funkcjonowania całego systemu.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 

-                   demontaż zbiornika hydroforu poprzez pocięcie go np. palnikiem oraz jego utylizacja (jego waga ok. 1500 kg) – zbiornik znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym i zadaszonym i nie ma możliwości zdemontowania go w całości,

-                   demontaż rurociągu z PCV łączonego metodą skręcania zamocowanego na ścianie oraz zamontowanie go na nowo stosownie do ustawienia nowych zbiorników,

-              zakup i dostawa 6 zbiorników ZH 495 – opis parametrów zbiornika w załączeniu, firma Water-Mark Adam Krysztofiak ul. Makowa 22 06-500 Mława tel. 795 044 111 fax (23) 654 34 80 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
https://www.sklep-watermark.pl/sklep/produkt/zbiornik-500l-ocynkowany/3094

-                   wykonanie wylewki betonowej na powierzchni ok. 9 m2,

-                   ustawienie i równoległe połączenie zbiorników 2 x 3 rurą PE 63 wraz zaworami przelotowymi, zwrotnymi oraz innymi urządzeniami,

-                   przeniesienie skrzynki licznikowej oraz punktów zasilania systemu wodociągowego stosownie do ustawienia nowych zbiorników.

-                   zabezpieczenie studni wykonanej z kręgów pokrywą betonową o średnicy 110 cm w tym zdemontowanie 1 kręgu wystającego ponad posadzkę,

-                   sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu wodociągowego,

-                   roboty towarzyszące i zabezpieczające.

 

Uwagi dodatkowe:

 

System wodociągowy ogrodu zasilany jest wodą ze studni głębinowej rurociągiem PCV o średnicy 32 mm oraz ze studni wykonanej z kręgów betonowych rurociągiem PCV o średnicy 63 mm.

Prace związane z zadaniem mogą być wykonywane bez względu na pogodę. Prace powinny być wykonane i odebrane protokolarnie najpóźniej do 15 grudnia 2018 r.

W miejscu wykonywania prac jest dostęp do zasilania trójfazowego. Wykonawca pokrywa ewentualne koszty energii elektrycznej zużytej podczas realizacji zadania na podstawie podlicznika funkcjonującego w miejscu planowanego zadania.

 

Wymagany nadzór na robotami oraz zapewnienie warunków robót zgodnych z przepisami bhp zapewnia Wykonawca.

 

W załączeniu podano przedmiar robót, który jednak przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca we własnym interesie jest zobowiązany zweryfikować poprzez wizję w terenie.

 

Na zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne.

 

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające, a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dokładny termin wykonania prac będzie ustalony z wykonawcą przed zawarciem umowy.

Cena - należy podać łączną cenę brutto.

Oferty prosimy składać na adres korespondencyjny Zarządu ROD Pod Widokiem w Raciborzu t.j. 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 14, SP-170 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 3 sierpnia 2018 r.

 

Oferta powinna zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS, wpis do ewidencji).

 

Po zakończeniu terminu składania ofert, komisja dokona ich przeglądu i oceny oraz skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

Dodatkowych informacji dotyczących szczegółowych prac można uzyskać bezpośrednio u Prezesa Zarządu ROD Pod Widokiem – Józef Wilusz 796 640 972

Przedmiar robót

Wymiana zbiornika hydroforowego

Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Widokiem” w Raciborzu, ul. Brzeska dz.nr 139/49

 

Lp.

Podstawa

ustalenia

Opis robót

Jedn. miary

Obmiar

 

 1

wg nakładów

rzeczowych

KNR 4-020143-01-090

Demontaż zbiornika hydroforowego do 800 dm3

krotność= 1,00

 

 

kpl

1,00

 

2

wg nakładów

rzeczowych

KNNR 80108-060-040

Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia,o średnicy 32-40 mm na ścianie

krotność= 1,00

 

 

m

5,00

 

3

wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 04A0107-01-020

Zbiorniki hydroforowe o pojemności 400 dm3

krotność= 1,00

 

 

szt

1,00

 

4

wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 04A0107-01-020

Zbiorniki hydroforowe o pojemności 400 dm3

krotność= 1,00

 

 

szt

5,00

 

5

wg nakładów

rzeczowych

KNNR 40112-050-040

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 63mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

krotność= 1,00

 

 

m

16,00

 

6

wg nakładów

rzeczowych

KNNR 40111-010-040

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

krotność= 1,00

 

 

m

10,50

 

7

wg nakładów

rzeczowych

KNNR 40130-010-020

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych

krotność= 1,00

 

 

szt

7,00

 

8

wg nakładów

rzeczowych

KNNR 40130-06020-020

Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych

krotność= 1,00

 

 

szt

6,00

 

9

wg nakładów

rzeczowych

AW-020

Dostawa kompletnych zbiorników hydroforowych stalowych , ocynkowanycho pojemności 500 litrów

krotność= 1,00

 

 

szt

6,00

 

10

wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21201-010-060

Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego

krotność= 1,00

 

 

m3

1,50

 

11

wg nakładów

rzeczowych

KNNR 40140-030-090

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 25 mm

krotność= 1,00

 

 

kpl

1,00

 

12

wg nakładów

rzeczowych

KNNR 40130-03010-020

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych

krotność= 1,00

 

 

szt

2