PRZETARG II

 

Zakończony przetarg  na budowę ogrodzenia w ROD "IRYS" w Rudzie Śląskiej nie został rozstrzygnięty z powodu niewystarczającą liczbą ofert, które wpłynęły. W związku z powyższym Zarząd ponownie ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert na:
I
wykonanie ogrodzenia na długości 175mb panelowego – Aleja Strażacka
1. Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie na długości: 175 mb + dwóch bram metalowych osadzonych w gruncie na słupkach metalowych o szer.4m i wys.2m(pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z Zarządem ROD).
2. Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew rodzaju żywopłot – w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
3. Kompletny montaż ogrodzenia z paneli Nylofor 3D z płytą cokołową o długości
do 175 + 2 mb z przebiegiem liniowym zgodnym z wyznaczeniem geodezyjnym (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
a. Panele Nylofor 3D, ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy wykonany z pręta min. fi 5 mm o wysokości 1730 mm oraz ze słupkami metalowymi do ogrodzenia z paneli o średnicy min 50mm ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy.
b. Dwie bramy o szer.4m wys.2m wykonanych z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor antracytowy wraz z furtkami wejściowymi o szer.1,2m
c. płyta cokołowa żelbetowa na podsypce piaskowej o wysokości 300 mm.
II
wykonanie ogrodzenia na długości 180mb z siatki - Bielszowicka
1. Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 180mb (pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z Zarządem ROD)
2. Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew rodzaju żywopłot – w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
3.Kompletny montaż ogrodzenia z siatki o wys.2m na słupkach żelbet. na długości 180m zgodnie z przebiegiem liniowym wyznaczonym geodezyjnie (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
a – słupki prefabrykowane żelbetowe 12x12x285cm
b- siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego min. 2,8mm
c – lina stalowa ocynkowana śr. min. 6,3mm. 560mb/
D – uchwyty metalowe.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej ul. Strażacka 13, 41-710 Ruda Śląska w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG NA OGRODZENIE W ROD „IRYS” Ruda Śląska do dnia 10.10.2018 roku do godziny 16 00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio od Sławomira Barwiak prezesa Zarządu ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu:664-066-946. lub na stronie http://www.ogrodirys.evbox.pl/