11 stycznia bieżącego roku w siedzibie Delegatury Rejonowej w Tarnowskich Górach odbyła się narada Prezesów ROD i zespołu osób do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo -wyborczych w 2019 roku.

10 stycznia w siedzibie Okręgu Śląskiego odbyło się pierwsze w 2019 roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD poszerzone o udział kierowników i przewodniczących Delegatur Rejonowych oraz kierowników Ośrodków Szkoleniowych działających przy delegaturach.

„Każdym razem gdy próbujesz nadać twojemu życiu głębszy sens jest Boże Narodzenie…”

Przez wiele lat rozwój cywilizacyjny szedł w kierunku jednostronnym, czyli nastawiony był przede wszystkim na eksploatację zasobów naturalnych oraz konsumpcję. Takie podejście przyczyniło się braku zainteresowania kwestiami związanymi z zanieczyszczaniem środowiska przyrodniczego, a co się z tym wiąże kosztami społecznymi.

15 grudnia 2018r. w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie opłatkowe Kolegium Prezesów połączone ze szkoleniem.