Przedstawiciele Delegatur Rejonowych PZD Okręgu Śląskiego zajęli stanowiska w sprawie przyjętego w dniu 15 marca 2018r. projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Okręgowa Komisja Rewizyjna wyraziła swoje obawy po przyjęciu projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W tej kwestii zostało opracowane stanowisko skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju - Pana Jerzego Kwiecińskiego. W załączniku treść stanowiska.

28 marca 2018 Rada Miasta Racibórz przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Nie od dziś różne instytucje i osoby biją na alarm w związku z pogarszaniem się stanu środowiska. Kilka lat temu świat obiegły wieści  i zdjęcia z Chin, gdzie rolnicy sami zapylali swoje rośliny by uzyskać plon, bo zginęły tam pszczoły, które to robiły. To zagrożenie jest ciągle aktualne. Statystyka ONZ mówi, że ze 100 głównych gatunków roślin uprawnych , dostarczających ludziom 90% pożywienia , 71 zapylanych jest przez pszczoły.

W minioną sobotę z uczestnikami spotkania „Powitanie wiosny z wierzbą” na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych POCH w Gliwicach wspólnie posadziliśmy kopułę z wierzby i wypletliśmy obrzeże na terenie przy Domu Działkowca. Pogoda dopisała, jak i energia uczestników spotkania.