Halloween to święto, które sięga tradycją do obrzędów celtyckich, mających za zadanie odstraszenie złych duchów oraz złej energii.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu w dniu 07.11.2019 r. gościła na spotkaniu szkoleniowym wszystkich Prezesów z zabrzańskich ogrodów.

PZD od wielu lat nie tylko na bieżąco monitoruje sytuację planistyczną miast, ale i aktywnie uczestniczy w przygotowywaniach nowych projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium) lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

8 listopada 2019 roku w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych z Rybnika i Żor.

W dniu 19 października 2019 r. na terenie ROD ,,Szczęść Boże'' w Siemianowicach Śląskich, odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Siemianowicach Śląskich.