W dniu 27 października odbyła się narada Prezesów z terenu Delegatury Rejonowej w Chorzowie.

Zebranie prowadziła Pani Danuta Wygas. nowa kierownik Delegatury Rejonowej. Zastąpiła ona zmarłego we wrześniu długoletniego działacza Pana Jana Mathiasa.
Przedstawiła zebranym porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele UM Chorzów z Wydziału Usług Komunalnych. Przedstawili oni wyniki konkursu Eko -Śmieci. Polegał on na zbiórce jak największej ilości segregowanych odpadów - surowców wtórnych. Wręczyli nagrody, którymi były bony do zrealizowania w sklepie budowlanym.

Oto wyniki konkursu:

 I miejsce zajął ROD Niedźwiedziniec

II miejsce – ROD Powstaniec

III miejsce ROD Damrota

IV miejsce ROD Wypoczynek Górnika

V miejsce zajął ROD Karolina

 Zachęcamy ROD z terenu Delegatury Rejonowej w Chorzowie do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Poprzez segregację odpadów dbamy o nasze środowisko, aby służyło przyszłym pokoleniom.

Po pożegnaniu przedstawicieli UM w Chorzowie wrócono do porządku obrad w której poruszana był aktualna sytuacja w Związku i Delegaturze Rejonowej.

 

 

Opracował: E. Fabisz