W związku z trwającą procedurą wdrożenia w ROD programu DGCS PZD System, PZD Okręg Śląski przeprowadził cykl prezentacji programu oraz indywidualne szkolenia.

Kompleksowy program wdrażany przez Krajowy Zarząd PZD i dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

W dniach 6 i 7 listopada miały miejsce cztery prezentacje programu DGCS w różnych lokalizacjach Okręgu z podziałem na poszczególne Delegatury Rejonowe.  
W prezentacjach programu wzięli udział Prezesi i członkowie Zarządów ROD. Celem prezentacji była promocja programu DGCS PZD System i zapoznanie się z zasadami jego funkcjonowania.  Prezentacje jak i szkolenia w formie multimedialnej prowadzone były przez Koordynatora programu Pana Krzysztofa Szymańskiego, zatrudnionego przez Krajowy Zarząd PZD.

Zarządy ROD wyraziły swoje zadowolenie z możliwości zapoznania się z programem i niektórzy z miejsca przystąpili do procedury jego zakupu i wdrożenia w ROD. Przypominamy, iż sam program jest bardzo tani, gdyż jego cena wynosi 189,42 zł brutto (dla ROD należących do OFK) oraz 270,60  zł brutto dla pozostałych ROD.

Z kolei w dniach 8 i 9 listopada odbyły się szkolenia dla osób, które już pracują na programie DGCS PZD System. W pierwszym dniu w szkoleniu uczestniczyły wszystkie księgowe Ośrodków Finansowo – Księgowych oraz Okręgu. Z kolei w drugim dniu w szkoleniu uczestniczyły osoby, które użytkują program w danym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

W szkoleniu Koordynator zatrudniony przez Krajowy Zarząd PZD omówił wszystkie zagadnienia dotyczące m.in.:

- procesu instalacji,

- zasad nadawania uprawnień,

- zasad wprowadzania danych początkowych, importu danych,

- obsługi modułu Ogrody Działkowe,

- obsługi modułu Finanse i Księgowość,

- obsługi modułu Kadry i Płace,

- zasad wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa

 

W przyszłości Okręg będzie planował kolejne szkolenia. Natomiast już dzisiaj zachęcamy ROD do wdrożenia programu w ROD.

W tym miejscu informujemy, iż na stronie internetowej Okręgu www.slaski-ozpzd.pl  w zakładce „Aktualności” powstała dodatkowa zakłada „DGCS PZD System”. W tym miejscu znajdą się najważniejsze informacje o programie w tym niezbędne wzory dokumentów konieczne do złożenia zamówienia.

Ponadto informujemy, iż ROD nie musi czekać na program od momentu złożenia zamówienia. Po dostarczeniu dokumentów zamówienia Okręg prześle link do pobrania programu wraz z instrukcją. Program będzie działał w wersji "demo" przez 30 dni. W tym czasie Okręg przesyła dokumentację do Krajowego Zarządu PZD. Po tym czasie Krajowy Zarząd PZD prześle klucz licencyjny do zainstalowanego już programu. Wszystkie wprowadzone w tym czasie przez ROD dane zostaną zachowane w programie.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z biurem PZD Okręgu Śląskiego.

 

Mateusz Macianty – Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD

  • 11.2018_DGCS_szkolenie05
  • DSC_0598
  • DSC_0601
  • DSC_0611
  • DSC_0618
  • IMG_20181106_142534
  • IMG_20181107_124108090_BURST000_COVER
  • IMG_20181107_124130262
  • IMG_20181107_124149620

Simple Image Gallery Extended