W dniu 07.11.2018 w świetlicy ROD ,, Pod Różą’’ w Knurowie odbyło się szkolenie władz statutowych ROD z miast Knurowa i Gierałtowic.

Tematyką szkolenia był program komputerowy DGCS PZD System, dokonano omówienia korzyści z prowadzenia programu w ROD. Ma on przede wszystkim usprawnić pracę Zarządu. Następnym tematem szkolenia była Ochrona Danych Osobowych jest to temat bardzo ważny, dokonano omówienia prawidłowego przechowywania danych w ROD. W dalszej części szkolenia wykładowcy omówili dokumenty jakie powinny znajdować się z teczkach działek, zwracając szczególną uwagę na uchwały dotyczące przydziału działki oraz członkostwa w Związku. Ważnym tematem, który został omówiony przez wykładowców to dokumentacja ogrodu jej wykonanie i przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Poruszony został temat zebrania sprawozdawczo-wyborczych, które odbędą się w 2019 roku. W związku z tym Zarządy ogrodów oraz Komisje Rewizyjne składają sprawozdania za kadencje z działalności oraz sprawozdania za 2018 r. z opisem dotychczasowej działalności oraz plan pracy na kadencje 2019-2022, przygotowane preliminarze na 2019 r. i plany pracy oraz przygotowanie i przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo–wyborczych.
Wykłady prowadzili Przewodniczący OKR w Katowicach - Pan Zenon Jabłoński, Kierownik Delegatury PZD w Gliwicach - Pan Jan Pękala i wykładowca szkoleń - Pan Zdzisław Kowalik. Po zadawanych pytaniach można stwierdzić ze takie szkolenia władz statutowych ogrodów są potrzebne i muszą być kontynuowane, co przyczyni się do lepszego zarządzania ogrodami.

Źródło i foto J.P.