7 grudnia w sali konferencyjnej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie odbyło się szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Okręgu Śląskiego.

Coraz częściej dbając o rośliny na działce zauważamy zmiany jakie zachodzą w naszym klimacie. Pojawia się coraz więcej pytań jak dbać o rośliny, aby można było cieszyć się z plonów czy kwiatów? Wychodząc naprzeciw potrzebom zaspokojenia i poszerzenia wiedzy na ten temat szkolenie odbyło się pod hasłem „Zmiany w fenologicznych porach roku”.


Wykład inauguracyjny przeprowadziła pani dr Magdalena Maślak - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydz. biologii i ochrony środowiska, z-ca dyrektora ŚOB w Radzionkowie. Przybliżyła zebranym kalendarz fenologicznych pór roku, omawiając szczegółowo każdą z nich. W prezentacji pani dr Maślak podkreśliła znaczenie fenologii na przestrzeni lat. Warto wspomnieć, iż obserwacje roślin w Polsce po II wojnie światowej są stale prowadzone. Przybliżyła słuchaczom dzikie gatunki roślin, które są wskaźnikami fenologicznych pór roku. Przykłady roślin można było podziwiać na pięknych zdjęciach, pokazywanych przez prelegentkę. W przytaczanych przykładach, można było znaleźć również rośliny spotykane na działkach tj: konwalia majowa, mniszek lekarski czy gatunki drzew: leszczyna pospolita i topola osika. Pani dr Maślak w posumowaniu przekazała informacje, iż zmiany klimatyczne obserwowane są w przyśpieszeniu wegetacji od 7 do 10 dni, gwałtownych burzach czy coraz częściej występujących suszach.         

                          
Druga część szkolenia poświęcona została zmianom w okresie wegetacyjnym roślin pod wpływem zmian temperatur. Każdy uprawiając działkę, chce wiedzieć jak zabezpieczyć rośliny przed nagłymi skokami temperatur. Porad praktycznych udzieliła Pani mgr inż. ogrodnictwa Elżbieta Czarnynoga wieloletni pracownik Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczynie, obecnie pracownik ŚOB, Instruktor Krajowy PZD. Pani mgr inż. Czarnynoga zwróciła szczególną uwagę słuchaczom, aby przystępując do pracy w ogrodzie korzystali z fenologicznego kalendarza. Powinnością każdego działkowca winny być obserwacje, przeglądy swojej działki. Zrobione notatki na przestrzeni lat pozwolą podjąć działania zapobiegawcze np. przed inwazją szkodników czy rozwojem chorób. Poprzez wprowadzanie do ogrodu bioróżnorodności zadbamy o owady zapylające. Barwne kobierce, rabaty z roślinami kwitnącymi w różnych okresach, tworzą działkę ciągle atrakcyjną nie tylko dla oka, ale także dla owadów. Następnie powiedziała na co zwracać uwagę kupując sadzonki roślin. Racjonalnie wybrany materiał rozmnożeniowy nie powinien mieć tzw. gołego korzenia. Takie sadzonki są często przesuszone i nie przyjmują się dobrze. Udzieliła wskazówek jak chronić rośliny w czasie pierwszych zimowych przymrozków, czym najlepiej ściółkować.
Wieńcząc spotkanie uczestnicy otrzymali kalendarze biodynamiczne na rok 2019 oraz broszury informacyjne na temat odmian roślin krzewów owocowych i odmian jabłoni.

 

Opracowała: D.Wojciechowska- instruktor ds. ogrodniczych