15 grudnia 2018 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie zorganizowano w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu.

W pierwszej części posiedzenia zostały omówione Uchwały Krajowej Rady PZD, dotyczące przetwarzania danych osobowych jak również Uchwała nr 17/XVII/2018 w sprawie wprowadzenia wytycznych dla Komisji Rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD. Podjęto uchwałę o upoważnieniu członka OKR do przetwarzania danych osobowych.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia druga część spotkania, odbyła z udziałem Prezesa Okręgowego Zarządu Śląskiego Pana Józefa Noskiego i Wiceprezesa Okręgu Śląskiego Pana Jana Pękali.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej podziękował wszystkim członkom OKR za przepracowany rok, zaangażowanie w pracy na rzecz Związku. Niejednokrotnie poświęcając wolny czas do przeprowadzenia kontroli w dni wolne od pracy.

W dalszej części swego wystąpienia Przewodniczący złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne uczestnikom spotkania, a za ich pośrednictwem wszystkim działkowcom życząc przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń, ciepłej rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole, a w Nowym 2019 Roku obfitych plonów.

Prezes Okręgowego Zarządu Pan Józef Noski i Wiceprezes Pan Jan Pękala przedstawili aktualną sytuację Związku, przypomnieli że w mijającym tygodniu przypadła 5 rocznica uchwalenia ustawy o ROD, dzięki której możliwy jest dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego. Podziękowali członkom Komisji Rewizyjnej za dotychczasową społeczną pracę. Stwierdzili, że kontrole prowadzone przez zespoły kontrolne OKR przynoszą korzyści w postaci prawidłowego zarządzania ROD. Uwagi i wyjaśnienia przekazywane dla kontrolowanych Zarządów ROD są pozytywnie przyjmowane przez Prezesów ROD.  

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Biorący udział podkreślali, że takie spotkania integrują „działkową” społeczność.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Opracował: Leszek Bucki

  • IMG_20181215_150835
  • IMG_20181215_150842
  • IMG_20181215_150907
  • IMG_20181215_150917

Simple Image Gallery Extended