11 stycznia bieżącego roku w siedzibie Delegatury Rejonowej w Tarnowskich Górach odbyła się narada Prezesów ROD i zespołu osób do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo -wyborczych w 2019 roku.

Kierownik Delegatury Piotr Mioduszewski przywitał wszystkich przybyłych i gości przedstawicieli władz samorządowych: panią Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławę Umińską Duraj, Posła na Sejm pana Tomasza Głogowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Tarnowskie Góry pana Franciszka Nowaka. Okręgowy Zarząd Śląski PZD reprezentowali  pan Prezes Józef Noski wraz z I wiceprezesem panem Janem Radołą.

Kierownik Delegatury w swoim przemówieniu omówił szczegółowo kwestię przygotowań i obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019r. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Śląskiego PZD pan Józef Noski, który kontynuując wcześniej rozpoczęty temat, podkreślił jak istotna i niezbędna jest praca działaczy PZD w zakresie w/w zebrań. Pan Prezes odniósł się również do Stanowiska Krajowego Zarządu PZD z dnia 21.12.2018r. w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD. Uświadomił przybyłym na spotkanie osobom jak ważna jest aktywność członków PZD w tworzeniu nowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak, aby  nie dopuścić do usunięcia z nich ROD.

Prezydent Piekar Śląskich pani Sława Umińska – Duraj mówiła o bardzo dobrej współpracy pomiędzy Miastem a Delegaturą i podlegającymi pod nią Ogrodami. Wspomniała o organizowanych wspólnie z ROD i Rolnikami dożynkach powiatowych. Ponadto podkreśliła, że ROD są wizytówką Miasta i jego zielonymi płucami, zapewniając o dalszej współpracy.

Pan Tomasz Głogowski jako Poseł Ziemi Tarnogórskiej przekonywał, że ROD są bliskie jego sercu i będzie w swoich działaniach popierał ruch ogrodnictwa działkowego.

W imieniu Burmistrza Tarnowskich Gór, Radnych i Urzędu Miasta głos zabrał pan Franciszek Nowak, który zapewnił, że wszystkie ROD wraz ze swoją nazwą są ujęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący Rady Tarnowskich Gór zapewniał o bezpieczeństwie Ogrodów i braku jakichkolwiek złych zamiarów w stosunku do nich ze strony Władz Miasta.

Wiceprezes OZ Śl. PZD pan Jan Radoła w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i odpowiedział na zadawane przez przybyłych pytania.

Na koniec spotkania przybyli złożyli sobie życzenia Noworoczne wyrażając nadzieję, że rok 2019 będzie bardzo dobry zarówno dla Działkowców, jak i Posłów oraz Włodarzy Miast i Gmin.

  • DSCN2031
  • DSCN2033
  • DSCN2034

Simple Image Gallery Extended

 Kierownik Delegatury