W dniu 23 lutym 2019 na terenie ogrodu ROD "Pszczelnik" w Siemianowicach Śl. odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów ROD.

W spotkaniu tym brało udział 15 prezesów reprezentujących ogrody działkowe na terenie Siemianowic Śląskich oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, Naczelnik działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Damian Kołakowski i zastępca Naczelnika Iwon Robak-Charchen. Ponadto w posiedzeniu kolegium uczestniczyli : v-ce Prezes Okręgu Śląskiego w Katowicach Jan Radoła i Prezes ROD "Ślązaczka" w Mysłowicach oraz Członek Okręgowej Rady w Katowicach Kazimierz Koperczak.

Na spotkaniu poruszono kwestię dotyczącą segregacji śmieci, stawianiu dodatkowych kontenerów oraz opłat jakie będą obowiązywały w bieżącym roku. V-ce Prezes Jan Radoła omówił spawy dotyczące przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Zwrócił uwagę na problemy z którymi borykają się nasze ogrody, poruszył również temat dokumentacji tj. ich braku, nierzetelnego prowadzenia i ich właściwego wypełniania. Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a całość uwieńczona została uroczystą kolacją.

Joanna Kamrowska