Naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych Prezesów ROD oraz przybyłych gości: Panią Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi: Barbarę Chamigę oraz zastępcę Pana Michała Góździa.

Pani Naczelnik wyraziła swoje opinie, obserwacje i doniesienia jakie miały miejsce w sprawie odbioru odpadów komunalnych z ogrodów i nie tylko. Problem śmieci narasta z każdym miesiącem, a tym bardziej robi się problem w okresie letnim, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie na „pojemniki”. To pokazuje skalę problemu z którym mamy do czynienia na ogrodach, dotyczy to również innych użytkowników. Przedstawiła propozycje rozwiązań dla ogrodów jak np. rozliczanie się od pojemnika lub podstawienie konkretnego rodzaju pojemnika w wyznaczonym terminie na ogród, aby pomóc nam w utrzymaniu czystości na ogrodach. Rozmowy z firmą która zajmuję się odpadami zaczną się niebawem, aby już od początku 2020 roku można było spokojnie bazować na nowej umowie które miasto Zabrze podpisze z firmą zajmującą się odpadami komunalnymi. Pani Naczelnik jak i zastępca Pan Michał Góźdź po wysłuchaniu kilku propozycji od Prezesów obecnych na spotkaniu, postanowili aby powstała jedna wspólna petycja złożona właśnie do Pani Naczelnik Wydziału z propozycjami poprawy jakości i ilości odbieranych śmieci, aby przedstawić to zainteresowanym stronom i wdrożyć te propozycje do nowej umowy która będzie obowiązywać w mieście od 2020 roku. Pani Naczelnik wraz z Kierownikiem Delegatury przedstawiła propozycję umieszczenia informacji w formie plakatu w rejonie pojemników będących na ogrodzie, aby wyzwolić wśród działkowców wodze wyobraźni jak szybko niszczymy nasze środowisko wyrzucając śmieci. Kolejną okazją ku temu będą organizowane walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze,gdzie również będzie okazja przedstawić działkowcom o dużym problemie jaki powstaje i aby działkowcy zrozumieli swoje niewłaściwe działania w tym temacie. Być może rozdawane broszury mające na celu edukację działkowców przyczynią się do poprawy ogrodowego wizerunku wszelakich śmieci i aby „DAĆ ŚMIECIOM KOSZA”. Po wyczerpaniu tematu z zakresu odpadów podziękowano przybyłym gościom za cenne uwagi.