5 marca br. w sali konferencyjnej Okręgu Śląskiego odbyła się pierwsza w 2019 roku narada Okręgowej Komisji Konkursowej Okręgu Śląskiego.

Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Pan Józef Łęczycki, który powitał uczestników narady oraz opiekuna komisji Wiceprezesa Okręgu Śląskiego Pana Jana Radołę. Pierwszym punktem narady było omówienie i zatwierdzenie planu pracy na roku 2019. W dalszej części Komisja omawiała kwestię ogłoszenia konkursów Okręgowych. W szczególności komisja zajęła się analizą ankiet konkursowych konkursów Okręgowych Wzorowa Działka Roku 2019 oraz ROD Roku 2019. Wzorem lat ubiegłych laureaci konkursów Okręgowych zostaną wytypowani do udziału w Konkursie Krajowym organizowanym przez Krajowy Zarząd PZD.
Przy współpracy działu ogrodniczego oraz Komisji powstał pomysł zorganizowania konkursu fotograficznego dla członków PZD Okręgu Śląskiego pt. Kwitnąca Działka. Przeanalizowano szczegółowego ankietę zgłoszeniową do konkursu oraz regulamin. Wysunięto propozycje nagród w konkursach.
Po owocnej dyskusji zakończono obrady oraz ustalono termin kolejnego spotkania.

D.Wojciechowska – instruktor ds. ogrodniczych

zdjęcia: Lucyna Cyrek

  • 015
  • 017
  • 019
  • DSC_0800

Simple Image Gallery Extended