11 marca br. rozpoczęła pracę Okręgowa Komisja ds. odznaczeń. Okręgu Śląskiego. W skład Komisji wchodzą reprezentanci z każdej Delegatury Rejonowej oraz przedstawiciel ogrodów Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich.

Komisja dokona weryfikacji złożonych wniosków na odznaczenia Zasłużonego Działkowca pod względem zgodności z uchwałą nr 1/XV/2017 KR PZD z dnia 10 sierpnia 2017r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 3/XXIII/2018 z dnia 6 września 2018 roku).

Odznaka Zasłużonego Działkowca jest trójstopniowa: brązowa, srebrna oraz złota.
Rozpatrzone i sprawdzone zostaną również wnioski na najwyższe odznaczenie w PZD –za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców ustanowione uchwałą 30 listopada 1982 roku. Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego może nadać odznaki:

  • ZD odznaka brązowa
  • Zasługi dla ROD.

Okręgowy Zarząd PZD nadaję odznakę srebrną ZD. Natomiast złotą odznakę ZD oraz Za zasługi dla PZD nadaję Krajowy Zarząd PZD.

Komisji życzymy wielu wniosków do rozpatrzenia i owocnej pracy w 2019 roku.

Opracowała: D.Wojciechowska