W dniu 06.04.2019 roku na terenie ROD "Przyszłość" w Zabrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym podjęto uchwały dotyczące opłat ogrodowych na 2019 rok oraz planowanej inwestycji na ogrodzie.

Dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczyło 71 działkowców  co stanowi niespełna 21% ogółu uprawnionych do głosowania.Przybyli działkowcy odebrali nowe Regulaminy ROD.

Pieczę nad prawidłowością przebiegu Walnego Zebrania sprawował Kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki.