W dniu 5 kwietnia 2019r. została wydana decyzja orzekająca o umorzeniu postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości usytuowanej w Mysłowicach przy ul. 3-go Maja. Tym samy zażegnane zostało niebezpieczeństwo likwidacji ponad 60 działek, które użytkowane były przez działkowców w dobrej wierze przez wiele lat.

Sprawa swój początek miała w 2016 roku, kiedy w wyniku wniosku byłych właścicieli nieruchomości zostało wszczęte postępowanie o zwrot części nieruchomości na którym funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy "Wesoła" w Mysłowicach. PZD Okręg Śląski od razu włączył się do przedmiotowego postępowania celem ustalenia stanu faktycznego oraz prawnego nieruchomości ROD oraz zabezpieczenia praw działkowców i Związku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zwrot wywłaszczonej nieruchomości przysługuje w przypadku gdy cel na jaki nieruchomość została wywłaszczona nie został zrealizowany. W przedmiotowej sprawie przeznaczeniem terenu była budowa ośrodka skoszarowania załóg OT w Mysłowicach. W wyniku wstrzymania budowy koszarów teren wrócił do miasta, które decyzją przekazało nieruchomości w użytkowanie PZD, na którym powstał legalnie ogród działkowy liczący 200 działek.

 

Niestety biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy w wyniku złożonego wniosku z dnia na dzień ponad 60 działek stanęło przed widmem likwidacji. W toku toczącego się prawie 3 lata postępowania, działkowcy jak i Związek aktywnie podejmowali działania w celu obrony ogrodów. Prowadzono wiele rozmów z działkowcami, a służby biura Okręgu Śląskiego analizowały podejmowane czynności w postępowaniu, w wyniku którego miały zostać wypłacone stosowne odszkodowania za mienie znajdujące się na działkach jak i zapewnienie terenu zastępczego, na którym miałby zostać odtworzony ROD - co zapewnia ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Na szczęście dzisiaj działkowcy nie muszą się już martwić o ocalenie ROD. W czasie jednych z ostatnich rozpraw przy udziale byłych właścicieli oraz PZD i ROD "Wesoła" w Mysłowicach, właściciele domagający się zwrotu nieruchomości zostali poinformowani o skutkach prowadzonego postępowania. W czasie rozprawy podkreślaliśmy, że nie zamierzamy poprzestać na spełnieniu warunków likwidacji ROD. Okręg w przypadku wydania decyzji o zwrocie nieruchomości miał kontynuować działania w celu obrony ROD, co powodowałoby określone skutki również dla byłych właścicieli.

 

Ostatecznie jak widać podjęte działania przyniosły wymierny skutek, ponieważ byli właściciele wycofali swój wniosek, a całe postępowanie zostało umorzone. Jest to dla nas, a przede wszystkim dla działkowców rozpoczynający nowy sezon działkowy bardzo dobra wiadomość, gdyż z wielką ulgą rodziny działkowców będą mogły w spokoju cieszyć się swoimi ogrodami. Natomiast służby PZD Okręgu Śląskiego dalej będą stały na straży realizacji praw przysługujących działkowcom i Związkowi.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego - Mateusz Macianty