Żory, miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim.

Liczą 60 tysięcy mieszkańców. W Żorach znajduje się 13 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 20 maja 2019 roku na terenie ROD "Jagódka" odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów żorskich ROD, połączone z wyborami.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Pan Bronisław Pruchnicki – doradca prezydenta miasta Żory,

Pan Jan Radoła - I wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach,

oraz prezesi zarządów ROD:

Pani Lucyna Cyrek - prezes ROD „Aster”

Pani Zofia Klaczyńska - prezes ROD „Bratek”

Pani Dorota Szmyt - prezes ROD „Calineczka”

Pani Irena Fijałkowska - prezes ROD „Chemik”

Pan Alojzy Kokociński - prezes ROD „Irys”

Pan Ireneusz Lewońko - prezes ROD „Jagódka”

Pan Lech Radajewski - prezes ROD „ im. Józefa Kłapczyka”

Pan Wiktor Wrzos - prezes ROD „Jutrzenka”

Pani Jadwiga Janecka - prezes ROD „Pod Kasztanami”

Pan Zdzisław Skórzak - prezes ROD „Stokrotka”

Pani Danuta Zwierzyńska - prezes ROD „Wisienka”

Pan Zbigniew Kołek - prezes ROD „Wrzos”

Pan Wiesław Wilga - prezes ROD „Zielony Jar”

Pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów żorskich ROD zwołał Prezes Okręgowego Zarządu Sląskiego, Pan Józef Noski. Lucyna Cyrek powitała zaproszonych gości i prezesów ROD. Odczytała Uchwałę Nr 196/2019 Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Kolegium Prezesów ROD w Żorach.

Odbyły się wybory zgodnie z Uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14.11.2017 roku w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów.

Przewodniczącą Kolegium Prezesów ROD z Żor została wybrana Irena Fijałkowska.

Zastępca przewodniczącej – Ireneusz Lewońko

Sekretarz – Jadwiga Janecka

Lucyna Cyrek zaprosiła do rozmowy na tematy dotyczące związku, problemów ROD, jak i oczekiwań wobec PZD i UM Żory.

Pan Jan Radoła - I wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach – przedstawił obecną sytuację Naszego Związku, podejmowane działania przez KR PZD jak i Okręgowy Zarząd Śląski w Katowicach. Cały Związek włączył się w sprawę nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ważnym zagadnieniem dla Związku i działkowców są kolejne zmiany w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej. Problemy działkowców są problemami wszystkich mieszkańców, dlatego muszą być rozwiązywane przy udziale samych zainteresowanych. Nasza organizacja ma obowiązek brać czynny udział w tworzeniu i nowelizacji przepisów dla dobra działkowców i ogrodów.

Lucyna Cyrek zwróciła się z zapytaniem do Pana Prezydenta czy istnieje możliwość utworzenia nowego ROD lub powiększenia innych, ponieważ zapotrzebowanie mieszkańców Żor na działki jest bardzo duże.

Pan Bronisław Pruchnicki doradca Prezydenta miasta Żory, podziękował za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu oraz zapoznania się z problemami i oczekiwaniami działkowców. Opowiedział o prowadzonych inwestycjach, modernizacji naszego miasta oraz planach na kolejne lata. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie wszystkich propozycji w formie pisemnej i udziału prezesów w konsultacjach przy w/w zagadnieniach. Ustalono, że poszczególne problemy, prośby będą omawiane indywidualnie z prezesami ROD w UM Żory.

Prezesi ROD podziękowali Panu Bronisławowi Pruchnickiemu doradcy prezydenta miasta Żory za dobrą współpracę, za okazaną pomoc i przychylność UM dla żorskich ogrodów.

Lucyna Cyrek