Szkolenie otworzył Kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich zebranych Prezesów oraz Skarbników ROD.

W spotkaniu wzięła udział także Księgowa OFK Pani Teresa Dziemba.

http://pzddelegaturazabrze.pl/images/news/P1020692.png

Kierownik poinformował wszystkich zebranych o terminie organizacji Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej, która odbędzie się 15.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu, stosowne zaproszenia zostały wysłane pocztą.

Przekazał informacje, o wnioskach inwestycyjnych. Poprawność ich złożenia sprawiła, że jeden ogród został już pozytywnie rozpatrzony i otrzymał już dofinansowanie a kolejne dwa ogrody czekają na pozytywne rozpatrzenia na komisji ds. inwestycji. Kierownik zachęcił prezesów ogrodów do składania wniosków, które pozwolą na podniesienie wartości majątku na swoim ogrodzie.

http://pzddelegaturazabrze.pl/images/news/P1020694.png

Podczas spotkania Księgowa OFK poprosiła wszystkich Skarbników o dobrą współpracę we wszystkich aspektach finansowych. Poprosiła o trzymanie się racjonalnego wydatkowania pieniędzy na ogrodzie oraz o to, aby faktury były dobrze opisane i sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym.

Księgowa OFK Pani Teresa Dziemba przedstawiła i omówiła szereg materiałów oraz dokumentów, które są dostępne na stronie internetowej oraz zostały rozdane wszystkim zebranym Skarbnikom do dalszej pracy i współpracy na linii Księgowa – Prezes – Skarbnik.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu