W dniu 04-06-2019 r. w ROD „Stokrotka” w Rudzie Śląskiej odbyła się narada szkoleniowa  Prezesów i Skarbników ROD.

Kierownik Delegatury Pan Józef Nawój przywitał wszystkich obecnych, a następnie przedstawił program narady.

Na zebraniu podsumowano odbyte Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Poinformowano również zebranych o ogłoszonym Konkursie Okręgu Śląskiego "Aktywny Zarząd" oraz omówiono szczegółowo sprawy finansowe dotyczące poszczególnych ROD.

Księgowy OFK Pan Sebastian Wolny wykorzystując sprzęt multimedialny Ośrodka Szkoleniowego Delegatury Rejonowej, omówił zasady przygotowania dokumentów księgowych, sporządzanie raportów finansowych oraz umów cywilno-prawnych, a także przedstawił prezentację dedykowanego ogrodom programu DGCS PZD System.

Wszyscy obecni otrzymali konspekt obejmujący materiały, porady prawne oraz druki obowiązujące i pomocne do prowadzenia spraw finansowych ROD.Podczas narady Kierownik delegatury Pan Józef Nawój poinformował zebranych o terminie i miejscu odbycia Konferencji Przedzjazdowej, która odbędzie się 10.07.2019 r. w ROD „Zorza” w Świętochłowicach.