W sobotę 15.06.2019 r. w Sali szkoleniowej Delegatury Rejonowej w Zabrzu odbyła się kolejna – trzecia już Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa Delegatów z Okręgu Śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 68 Delegatów, którzy zostali wybrani podczas tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Spotkanie otworzył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski, który w swym wystąpieniu wskazał podejmowane kroki i osiągnięcia, jakie Związek przez ostatnie 4 lata zrobił dla „rodziny działkowców”, aby funkcjonowanie ROD miało wymierny wygląd. Przytoczył zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, dostosowanie przepisów Statutu PZD i Regulaminu do obowiązujących przepisów. Jako największy Okręg w Polsce nie mamy się, czego wstydzić, zdobycie przez ogrody „Tulipan” i „Odrodzenie” tytułu najładniejszych ogrodów w Polsce mówią same za siebie, a niedawna uroczystość otwarcia placu zabaw na ROD „Wiśnia” dopełnia celowość działań Okręgu i ogrodów dla działkowców i ich rodzin. Podczas spotkania uhonorowano 8 osób jubileuszowymi medalami PZD. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Okręgu poprosił o dobry wybór Delegatów, którzy w pełni będą służyć swoją inicjatywą dla dobra działkowców i Związku.

Wybrana jednogłośnie na przewodniczącą Konferencji - Pani B. Sikorska poprowadziła w dalszej części bardzo sprawnie przebieg spotkania. Kierownik Delegatury Pan Leszek Bucki przedstawił sprawozdanie z działalności placówki za ostatnią kadencję oraz życzył sobie i wszystkim zebranym dużo radości i satysfakcji z prowadzonych działań na rzecz społeczności wszystkich działkowców. Zostało wybranych 22 Delegatów na IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego, który odbędzie się 26.09.2019 r w Chorzowie.

Podczas Konferencji Delegaci przyjęli Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy – prawo budowlane oraz udział PZD w konsultacjach społecznych dot. m.in. samowoli budowlanej i altan przekraczających powierzchnię określoną w Ustawie tj. 35 m2.