Drukuj
Odsłony: 437

W dniu 26 czerwca odbyła się Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa Delegatów z terenu Miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Dom Działkowca ROD „Szarotka” w Siemianowicach Śląskich zgromadził 86 Delegatów wybranych na Walnych Zebraniach sprawozdawczo-wyborczych.

Pan Jan Wargacki Prezes ROD „Szarotka” przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawicieli Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD.


Na Przewodniczącego zebrania wybrany został jednogłośnie Pan Jan Kwiatkowski - członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Prezes ROD "Wujek" w Katowicach.
Pan Józef Noski Prezes Okręgu w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgu za minioną kadencję. Poruszył bieżące wydarzenia w Związku m.in. powstanie Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb nowoczesnych rodzin oraz Programu Oświatowego.
Pan Mateusz Macianty Dyrektor Biura omówił sukcesy PZD związane z nowelizacjami przepisów, które miały istotne znaczenia dla funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych m.in. wprowadzenie definicji altany, zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawa "śmieciowa" czy obecnie procedowana zmiana przepisów prawa budowlanego. Zachęcił zebranych do zakupu Programu DGCS PZD System oraz do udziału w konkursie okręgowym - Aktywny Zarząd ROD roku 2019. Przedstawiono także wyniki badania małych ROD.


Pani Barbara Kozikowska Główna Księgowa przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Finansowo-Księgowego w Katowicach, gdzie księgowanych jest 47 ROD z terenów Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich. Głos zabrał również Pan Józef Łęczycki  przedstawiając szczegółowe sprawozdanie za kadencję, natomiast sprawy inwestycji w ROD omówił Pan Artur Olczyk - St. inspektor ds. inwestycji. W czasie dyskusji odpowiadano na pytania delegatów.

Podczas konferencji wybrano 20 Delegatów na Okręgowy Zjazd który odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku. Podjęte zostały 4 stanowiska.

Treść stanowisk dostępna poniżej:

Dominika Wojciechowska