Drukuj
Odsłony: 424

W sobotę 29 czerwca 2019 roku w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Dębami" w Czerwionce – Leszczynach  odbyła się  Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa Delegatów Delegatury Rejonowej PZD OZ Śląskiego w Rybniku. 

Uroczystość rozpoczęto Hymnem Polskiego Związku Działkowców.

Pan Józef Noski, Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach, dokonał otwarcia uroczystości. Przywitał Delegatów którzy zostali wybrani podczas tegorocznych Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz zaproszonych gości.

W konferencji udział wzięli:

Pan Józef Noski, prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach

Pan Jan Radoła, I wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach.

Pan Mateusz Macianty, dyrektor biura Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach.

Pani Barbara Zbroszczyk, księgowa OFK w delegaturze rybnickiej.

Pan Józef  Tomas, kierownik Delegatury Rejonowej w Rybniku.

Pani Lucyna Cyrek, przewodnicząca Delegatury Rejonowej w Rybniku.

Pan Józef Noski, prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach wygłosił  referat, w którym podkreślił podejmowane działania i osiągnięcia, jakie Związek przez  mijającą kadencję  wykonał dla ROD. Przedstawił  zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, dostosowanie przepisów Statutu PZD i Regulaminu do obowiązujących przepisów. Okręg Śląski jest jednym z większych okręgów , mamy dobrze przeprowadzoną kampanię sprawozdawczo wyborczą. Nasze ROD zajmują wysokie miejsca w konkursach krajowych. Podczas spotkania Pan Józef Noski prezes OZ Śląskiego odznaczył 2 osoby jubileuszowymi medalami PZD. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Okręgu poprosił o dobry wybór Delegatów, którzy godnie będą reprezentować ROD na Okręgowym i Krajowym Zjeździe. Aby były to osoby, które będą służyć swoją inicjatywą, pracą dla dobra działkowców i Związku.

Na przewodniczącą Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej  jednomyślnie wybrano Panią Irenę Fijałkowską, która sprawnie  poprowadziła obrady. Protokolantem została wybrana Pani Jadwiga Janecka.

Pan Jan Radoła, I wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach, przekazał delegatom informacje w sprawach: OFK, łączenia ROD oraz skarg.

Pan Mateusz Macianty, dyrektor biura Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach, omówił zmiany w prawie budowlanym mające wpływ na ROD, gospodarkę odpadami, czyli ustawę śmieciową, zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Program DGCS System PZD.

Przewodnicząca Delegatury Rejonowej Lucyna Cyrek przedstawiła sprawozdanie z działalności Delegatury Rejonowej w Rybniku za ostatnią kadencję.

Komisja mandatowa przedstawiła protokół, na 200 Delegatów w Konferencji uczestniczyło 140, frekwencja na Konferencji Przedzjazdowej  wyniosła 70%.

Odbyły się wybory, zostało wybranych 24 Delegatów na IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego, który odbędzie się 26.09.2019 roku  w Chorzowie.

Krótka dyskusja dotyczyła szkoleń nowo przyjętych działkowców, przynależności do OFK,  czerpania korzyści z majątku Związku, gdzie na pytania odpowiedzieli przedstawiciele OZ Śląskiego.

Przewodnicząca Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Pani Irena Fijałkowska  podziękowała za wspólne obrady, a Zarządowi ROD „Pod Dębami” podziękowała  serdecznie za przyjęcie.

Lucyna Cyrek