W dniu 10.07.2019 r w świetlicy ROD „Zorza” Świętochłowice odbyła się Konferencja Przedzjazdowa Delegatury Rejonowej w Rudzie Śląskiej.

Otwarcia Konferencji dokonał Kierownik Delegatury Pan Nawój Józef witając delegatów wybranych na tegorocznych Walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych oraz gości: Prezesa Okręgu Śląskiego Pana Józefa Noskiego, I v-ce prezesa Okręgu Śląskiego Pana Jana Radołę,Dyrektora Biura Okręgu Śląskiego Pana Mateusza Maciantego, Księgową Panią Honoratę Kłosowską, inspektora ds. inwestycji Okręgu Śląskiego Pana Macieja Urbańczyka. Na przewodniczącą Konferencji Przedzjazdowej wybrano Panią Iwonę Smieskol, protokolantem został Pan Jan Komajda.

Prezes Okręgu Józef Noski przedstawił działania i osiągnięcia jakie związek w minionej kadencji poczynił dla ROD, przedstawił zmiany w ustawie o nieruchomościach,dostosowanie Statutu i Regulaminu PZD do obowiązujących przepisów.

W dalszej kolejności I v-ce prezes Jan Radoła przekazał informacje o OFK, łączeniu mały ROD, oraz omówił skargi napływające do KR i Okręgu. Księgowa Honorata Kłosowska przedstawiła sprawozdanie finansowe delegatury za okres kadencji. Inspektor Maciej Urbańczyk omówił jakie środki finansowe delegatura otrzymała w okresie kadencji na remonty i inwestycje. Sprawozdanie z działalności Delegatury za kadencję przedstawił Kierownik Józef Nawój.

   

Komisja Mandatowa dokonała odczytu protokołu gdzie na 88 delegatów w Konferencji wzięło udział 78 osób co stanowi 89 % osób uprawnionych do wzięcia udziału w Konferencji. Dokonano wyboru 13 delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego.

 

Przewodniczący Delegatury

Klyta Antoni