Drukuj
Odsłony: 292

W dniu 25.07.2019 r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się kolejne szkolenie dla Prezesów zabrzańskich ogrodów.

Na spotkaniu, przedstawione zostały przez Komisję Przeglądową wyniki na najładniejszy ROD i działki w roku 2019. Pełne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało złożone na ręce Kierownika Delegatury Pan Leszka Buckiego.Komisja podzieliła się również wnioskami, które na gorąco zostały przedyskutowane przez wszystkich zebranych a mianowicie: posiadanie na ogrodzie biblioteki, ujednolicenie niezbędnych dokumentów, które muszą znajdować się w teczce działkowca, posiadanie toalet ogólnodostępnych na ogrodzie, prowadzenie kroniki oraz przede wszystkim dostosowanie zawartych pytań w ankiecie do rzeczywistości panującej na ogrodach. Pełna lista spostrzeżeń i wniosków została przedstawiona na piśmie Kierownikowi w celu przedłożenia jej wyższym instancjom. Komisja przekazała również informację o wytypowaniu 2 działek do konkursu na najładniejszą działkę. Są to działki z ROD „Ratownik” i ROD „Odrodzenie”.

http://pzddelegaturazabrze.pl/images/news/P1030372a.jpg

Kierownik Delegatury przedstawił informację o zajęciach komorniczych, które mają miejsca na ogrodach w Polsce. Bierze się to z faktu nie dokonywania instytucjom bieżących opłat, tym samym ogrody naraziły się na takie postępowanie egzekucyjne. Na spotkaniu zaproponowano organizację szkolenia w Delegaturze dla wszystkich ogrodów, które posiadają program komputerowy DGCS PZD System oraz które mają w planie jego zakup. Będzie to okazja do przyswojenia wiedzy o programie, skutecznym poruszaniu się oraz wprowadzaniu programu na ogród.

Na koniec prowadzący spotkanie wspomniał o wpływających skargach do Delegatury z różnych ogrodów, niemniej problemy, które wynikają na ogrodach można rozwiązać w zarodku jego powstania a na spotkaniach Zarządu próbować je rozwiązywać, natomiast Księgowa OFK przedstawiła i zapoznała wszystkich z zasadami naliczania świadczeń i nagród dla osób pracujących na ogrodzie.