Drukuj
Odsłony: 459

 3 sierpnia 2019 roku Rodzinny Ogród Działkowy "Aster" z Żor obchodził jubileusz 40-lecia założenia Ogrodu.

Uroczystość na terenie Ogrodu rozpoczęto Hymnem Polskiego Związku Działkowców. Lucyna Cyrek, Prezes Zarządu dokonała otwarcia uroczystości. Przywitała działkowców oraz zaproszonych gości.W uroczystości udział wzięli:

Prezes Zarządu "ROD Aster" w swoim wystąpieniu przedstawiła historię Ogrodu, podziękowała działaczom ogrodowym za ich wieloletnią pracę w Zarządach i Komisjach ogrodu, a działkowcom za wspólne tworzenie tego ogrodu, oraz dużą troskę o los Naszego Związku.

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania.

Pan Waldemar Socha prezydent Miasta Żory wręczył pamiątkowy list, gratulował działkowcom jubileuszu i zapewniał o dalszym poparciu ze strony miasta. Podziękował wszystkim za wspólne świętowanie. Docenił znaczenie ROD w miastach, gdyż stanowią one zielone płuca śląskich miast. Życzył działkowcom zadowolenia z posiadania działki w ROD, aby działka rodzinna dawała radość i satysfakcję.

Pan Józef Pietrek, członek Okręgowej Rady PZD w Katowicach wręczył Prezesowi ROD dyplom okolicznościowy oraz puchar z okazji jubileuszu w imieniu OZ ŚL . Zwrócił się z życzeniami i podziękowaniem do działkowców, zaproszonych gości, oraz do organizatorów tego Święta, za aktywną pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego.

Pani Gabriela Lenartowicz Poseł na sejm RP, złożyła serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu 40 – lecia ROD Aster, przekazała na ręce Prezesa pamiątkowy list gratulacyjny. Wyróżniła Panią Stanisławę Krauzewicz za prowadzenie kroniki ogrodowej, w której udokumentowała 40 letnią historię tego ogrodu.

Jadwiga Janecka sekretarz Kolegium Prezesów żorskich przekazała najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Ogrodu od wszystkich działkowców ROD "Pod Kasztanami".

Pamiątkowe wpisy.

Rodzinny Ogród Działkowy "Aster" posiada piękną kronikę, którą z dumą zawsze wykładamy na uroczystości ogrodowe. Zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości wpisali się do kroniki ogrodowej. Zarząd ROD "Aster" przygotował i wręczył wszystkim działkowcom „Listy gratulacyjne” i pamiątkowe kubki.

Jubileusz był także doskonałą okazja do wyróżnienia działkowców, którzy uczestniczyli w ogrodowym konkursie „Działka Roku 2019" w ROD "Aster". Prezes zarządu wręczyła dyplomy i upominki laureatom konkursu ogrodowego.

„Działką roku 2019 w ROD Aster” została działka nr 59 Państwa Agnieszki i Jana Kościńskich.

Drugie miejsce zajęła działka nr 54 Pani Rozalii Kubera.

Na trzecim miejscu uplasowała się działka numer 70 Państwa Edwardy i Aleksandra Wnuk.

Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę. To był wieczór pełen zabawy, śpiewu i tańców.

Lucyna Cyrek

Simple Image Gallery Extended