Delegatura Rejonowa w Zabrzu w dniu 26.08.2019 r. gościła wybranych Delegatów z zabrzańskich ogrodów, którzy wezmą udział w IX Okręgowym Zjeździe Delegatów Okręgu Śląskiego, który odbędzie się 26.09.2019 r. w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie.

Spotkanie otworzył kierownik Delegatury Rejonowej Leszek Bucki przywitał wszystkich delegatów i przybyłego na spotkanie Prezesa Okręgu Śląskiego Pana Józefa Noskiego, który w kilku słowach podsumował odbytą w dniu 15.06.2019 r. Rejonową Konferencję Przedzjazdową.

http://pzddelegaturazabrze.pl/images/news/P1030902a.jpg

 

Dokonany wybór Delegatów jest kwintesencją ich działań i poczynań dla dobra Związku i społeczności działkowców. Odnosząc się do spotkania z Delegatami na IX Zjazd Pan Józef Noski przytoczył kryteria i ilości osób-Delegatów, które będą wybrane na Zjeździe do reprezentowania w strukturach Związku. I tak z ramienia Okręgu Śląskiego do Okręgowej Rady - 39 osób, do Okręgowego Zarządu - 11 osób oraz do Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 11 osób.

http://pzddelegaturazabrze.pl/images/news/P1030900a.jpg

W przełożeniu na ilość Delegatów z ramienia Delegatury Zabrzańskiej wynika, że na Zjazd Krajowy mają być wybrane – 3 osoby, do Okręgowego Zarządu – 4 osoby oraz do Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 1osoba. Po omówieniu kilku spraw i merytorycznie wyczerpanych zagadnieniach spotkanie dobiegło końca. Wydaje się, że tylko taki kierunek możemy obrać, aby jako Okręg wieść prym w swym działaniu.