W ramach programu budowy siedzib dla zarządów ROD realizowanego w oparciu o uchwałę nr 2/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 23.01.2018 roku.

W dniu 14.09.2019 r w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Wiśnia” nastąpiło uroczyste otwarcie biura zgodnie z podjętą uchwałą walnego zebrania członków PZD uchwała nr 9/2018 z dnia 28.04.2018 roku. Zadanie te zrealizowano ze środków ogrodowych przy jednoczesnej pomocy finansowej ze strony Funduszu Rozwoju Okręgu Śląskiego PZD w zakresie zgodnym z zasadami i kryteriami prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych. W nowo otwartym budynku Zarząd ROD będzie mógł prowadzić swoją działalność, przyjmować działkowców i przede wszystkim przechowywać dokumenty. Budynek o powierzchni 35 m² (7m x 5m) wykonano w technologii murowanej posadowiony na uzbrojonej ławie fundamentowej, ściany budynku zostały wykonane z bloczków betonowych (ytong) ocieplonych styropianem o grubości 15 cm, dach dwuspadowy pokryty blacho dachówką a przestrzeń na poddaszu zostanie wykorzystana na archiwizowanie dokumentów.

   

W budynku wykonano toalety ogólnodostępne, które będą służyć działkowcom. Po obejrzeniu pomieszczeń przez działkowców Zarząd zaprosił wszystkich na kawę, herbatę i pieczone kiełbaski. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, które z czasem przerodziło się w zabawę taneczną, która trwał do późnych godzin wieczornych.

Zarząd ROD