W miniony czwartek 26 września w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego.

W pięknie przygotowanej Sali widowiskowej zgromadziło się 186 Delegatów co stanowiło 88,35% procent uprawnionych do głosowania. Wśród przybyłych nie zabrakło również gości: Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Króla.


  

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów oraz odegrania hymnów; narodowego i związkowego. Następnie Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki dokonał wręczenia sztandaru dla Delegatury Rejonowej w Gliwicach.

 

Następnie Pan Prezes wręczył puchary przedstawicielom ROD, które obchodzą w tym roku jubileusz założenia ogrodu, odznaczenia za zasługi dla PZD, złotą odznakę Zasłużonego Działkowca oraz dyplom dla Prezesów ROD, którzy zakończyli w tym roku pełnienie funkcji.

 

Zjazd otworzył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. W swoim referacie programowym przytoczył zmiany jakie zaszły w Związku a szczególnie w Okręgu Śląskim w minionej kadencji m.in. likwidację części terenów ROD pod cele publiczne, inwestycje przeprowadzane w ROD czy działalność szkoleniową. Nie zabrakło również dawki historii, o początkach ogrodnictwa na terenach Śląska.

Głos zabrał Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki. W swoim przemówieniu mówił o jedności ruchu ogrodnictwa, podkreślając rolę aktywu i działaczy. Omówił również działania Krajowej Rady dotyczące zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami czy Ustawie śmieciowej. Wspomniał także o dużej tradycji ogrodów działkowych na Śląsku i ich nieocenionym znaczeniu dla funkcjonowania miast i ich mieszkańców. Mówiąc o przyszłość ROD w Polsce Pan Prezes powiedział: „Całe PZD działa prężnie. Jest to największa organizacja pozarządowa w Polsce licząca ponad milion sto tysięcy członków”.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZ Śl. przedstawił jej Przewodniczący Pan Zenon Jabłoński, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W trakcie dyskusji poruszono tematy: analizy małych ROD; o poprawie jakości i zwiększenia ilości szkoleń w naszym Okręgu; wprowadzania programu DGCS PZD; w sprawie nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz wyboru kompetentnych osób do władz Statutowych.

Delegaci uczestniczący w Zjeździe dokonali wyboru nowych władz Okręgu. Prezesem Okręgu został na kolejną kadencję Pan Józef Noski.

Podjęte zostały trzy stanowiska oraz jeden apel:

  • Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 września 2019 roku w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego;
  • Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 września 2019 roku w sprawie znaczenia ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych dla ROD, działkowców i Związku oraz jej obrony.
  • APEL w sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

 Odczytano także List gratulacyjny z podziękowaniem od działkowców śląskich dla Prezesa Związku.

 Relacja z Okręgowego Zjazdu Okręgu Śląskiego PZD została wyemitowana w Radiu Piekary, link poniżej:

https://www.radiopiekary.pl/2019/09/26/najpiekniejszy-ogrod-dzialkowy-w-skali-calego-kraju-jest-na-slasku/

tekst: Katarzyna Burzawa-Skoczylas, Dominika Wojciechowska

zdjęcia: Maciej Urbańczyk