Wiosną tego roku, Kolegium Prezesów Czechowic-Dziedzic po raz pierwszy ogłosiło konkurs pn. „Najpiękniejsza i najbardziej przyjazna środowisku działka na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym” znajdująca się na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

 Do końca maja br. wpłynęło 13 kart od działkowiczów chętnych wziąć udział w konkursie. Z Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

  • „IRYS” zgłosili się państwo Ryszard Matuszek oraz Małgorzata Zuziak, 
  • „RELAKS STORCZYK” – Barbara i Andrzej Gniza oraz Maria i Marian Szkowron,
  • „RENETA” – Maria Wierzgoń i Kazimierz Kocur.

Natomiast najliczniej reprezentowany był „LOTOS”: Barbara Bogaczyk, Jerzy Czarnacki, Jan Fizek, Bogusław Janik, Tadeusz Nowicki, Czesław Światłoch oraz Anna Wieczorek.

Komisja konkursowa pracowała w składzie: Iwona Stępień - Przewodnicząca, Rozalia Szypuła, Olga Barzycka, Bernadetta Klimek oraz Renata Nawrocka. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 12 września br., natomiast nagrody i wyróżnienia zostały wręczone 30 września br. przez Mariana Błachuta, Burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz Iwonę Stępień, Przewodniczącą Komisji.

Zgodnie z regulaminem konkursu działkowicze oceniani byli w 9 kategoriach, mając możliwość zdobycia maksymalnej ilości punktów. Komisja konkursowa I miejsce przyznała Panu Janowi Fizek,

  

II miejsce – Panu Kazimierzowi Kocur,

III miejsce - Panu Ryszardowi Matuszek.

   

Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienia. Konkurs na najpiękniejszą i najbardziej przyjazną środowisku działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Gminie Czechowice-Dziedzice organizowany był pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Komisja konkursowa pięknie dziękuje za okazaną pomoc z PZD Okręg Śląski Panu Prezesowi Józefowi Noskiemu, Pani Dominice Wojciechowskiej oraz Okręgowemu Zarządowi  za ufundowanie książek i kalendarzy dla laureatów i wyróżnionych działkowiczów.

Iwona Stępień