6 października na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu odbył się wielki finał akcji zbierania odpadów komunalnych „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę”.

Konkurs miał na celu kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy. Akcja miała zwiększyć świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności ich właściwej segregacji. Do konkursu zgłosili się działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wiśnia" z dzielnicy Kończyce z liderem Prezesem Leszkiem Buckim sprzątając teren lasu przyległy do ogrodu. W pierwszej edycji konkursu „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę” wzięło udział 1017 osób.

Do akcji zgłosiło się 31 liderów z 11 dzielnic. W sumie zebrano 1280 worków z odpadami (436 worków z odpadami plastikowymi, 174 worków z odpadami papierowymi, 415 worków z odpadami szklanymi, 255 worków z odpadami nienadającymi się do recyklingu). Zgłoszono także 23 dzikie wysypiska z terenu Zabrza. W trakcie finału I edycji „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę” wręczono nagrody liderom oraz najbardziej aktywnym uczestnikom konkursu. Listę laureatów, w imieniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, ogłosiła Katarzyna Dzióba, zastępca Prezydent Miasta.


Zwyciężyła dzielnica Kończyce a najstarszym i najaktywniejszym wyróżnionym uczestnikiem konkursu okazał się działkowiec ROD "Wiśnia" Pan Józef Łusiak liczący 85 lat. Zwycięzca konkursu dzielnica zyska nowy plac rekreacyjny dla dzieci i seniorów.