Rodzinny Ogród Działkowy „Jagódka” w Żorach liczy 232 rodzinne działki, powierzchnia ogrodu wynosi 7 ha.

W 2019 roku prowadzony był na terenie ogrodu duży projekt  – doprowadzenie wody miejskiej do każdej działki. Działkowcy uczestniczyli w kosztach inwestycji, partycypacja od każdej działki to 700 złotych.

   

Okręgowy Zarząd Ślaski w Katowicach dofinansował zadanie inwestycyjne kwotą 30 000,00 złotych. Inwestycja wodna to bardzo duże przedsięwzięcie, położono 2800 metrów atestowanych rurek doprowadzających wodę, zabudowano 64 szafki wraz z licznikami wodnymi.

  

Szafki umieszczone są na alejkach ogrodowych, każda działka posiada indywidualny wodomierz.Ogólny koszt inwestycji wyniósł 206 000,00 złotych – zadanie zostało zakończone i rozliczone w Okręgowym Zarządzie Śląskim. To kolejny żorski ogród, który jest zasilany wodą pitną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory.

Lucyna Cyrek