W dniu 22.04.2017 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze R.O.D. Gajówka w Wodzisławiu Śląskim. W zebraniu uczestniczył Kierownik Biura Delegatury Rejonowej PZD p. Zbigniew Gorzkowski. Zebranie odbyło się w 2 terminie, które otworzył Prezes Zarządu Janusz Jelonek witając działkowców.

Po wyczerpaniu spraw porządkowych miłą niespodzianką było wręczenie Złotej odznaki kol. Jerzy Dragon długoletniemu działkowcowi b. Przewodniczącemu Komisji Rozjemczej. Kierownik Delegatury wręczył kol. Karol Górecki założyciel ogrodu, kronikarz oraz prezesowi Zarządu p. Janusz Jelonek działaczowi Związku Dyplomy przyznane z okazji 35 -lecia Związku przyznane przez Krajową Radę. Dziękujemy. Przyjęto sprawozdania, nakreślono zadania inwestycyjne, opłaty.W dyskusji działkowcy wysoko ocenili pracę Zarządu, nasze działania, pomoc najbiedniejszym.To nas cieszy. Niepokój budzi atak środków przekazu na nasz Związek i jego struktury. Nasze stanowisko zostało ujęte w Uchwale Walnego Zebrania jak i Stanowisku przekazane w 2016 roku do Krajowej Rady. W dalszej części dyskusji poruszono zalecenia po przeglądzie ogrodów, działek, sprawę dzików oraz Drogi południowej, która przetnie nasz ogród. Zebranie zakończone w przyjemnej atmosferze przy kawce, ciastku.

Opracował: Janusz Jelonek-Prezes Zarządu

  • DSC_0005
  • DSC_0012
  • DSC_0018
  • DSC_0019

Simple Image Gallery Extended