Członkowie Zarządu ROD "Julianka" w Tarnowskich Górach pragną zwrócić uwagę na fakt, iż problemy jednego poszczególnego ogrodu działkowego nie mogą być przyczyna atakowania całej organizacji PZD. Nieobiektywna działalność medialna przyczynia się do złego postrzegania ogrodów w całej Polsce co działa na szkodę działkowców" - piszą działkowcy.