„Jak cię widzą tak cię piszą” – to stare przysłowie nie traci na aktualności.

Współpraca z mediami i budowanie wizerunku naszej organizacji to temat którego realizacja przy współpracy z Telewizją TVS jest jednym z ważnych elementów budowania zaufania społecznego. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno zainteresować odbiorców własnymi inicjatywami i co więcej, utrzymać ich uwagę.

 

Program „TVS w Ogrodzie” nagrywany w Rodzinnych Ogrodach Działkowych  w 2009 roku był jednym z pierwszych  we współpracy TVS z Okręgiem Śląskim PZD. Program poruszający tematykę ogrodniczą, życie w ogrodach działkowych, wielopokoleniowe rodziny działkowe bezinteresownie angażujący się w wszystkie przedsięwzięcia ogrodowe, był bardzo życzliwie przyjęty nie tylko w środowisku działkowców. Ze względu na rozrywkowy charakter  tych nagrań z poszczególnych ROD naszego okręgu, cieszył się zainteresowaniem całych środowisk  miejskich na terenie których odbywały się nagrania.

W dniu 6 maja tłumy widzów pojawiły się przed zamkiem w Chudowie, żeby świętować  9 urodziny TVS. W jubileuszowej uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD.

Z okazji Jubileuszu 9 lecia TVS, Okręgowy Zarząd Śląski PZD na ręce Prezesa Zarządu  i  Pani Dyrektor   TVS przesłał życzenia i gratulacje:

Szanowny Pan   Arkadiusz Hołda, Prezes Zarządu TVS

Szanowna Pani    Małgorzata  Piechoczek, Dyrektor TVS

Dyrekcji TVS i wszystkim pracownikom z okazji Jubileuszu 9 lecia TVS, składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Niech to wyjątkowe Święto będzie dla Państwa chlubą i powodem do dumy. Pragniemy jak najserdeczniej podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju TVS mającej swój odrębny wizerunek, to coś co można nazwać jej duchem w tworzeniu Naszej wspaniałej Śląskiej Tradycji.

Życzymy dalszego pomyślnego rozwoju pełnej satysfakcji  z podejmowanych przedsięwzięć, sukcesów i satysfakcji z kolejnych osiągnięć, oraz spełnienia osobistych marzeń.

W imieniu 100 tysięcznej rodziny działkowców Okręgu Śląskiego PZD

 Prezes OZ Śl. PZD - Józef Noski

  • IMG_20170506_152226
  • IMG_20170506_161306
  • IMG_20170506_161420

Simple Image Gallery Extended