SSI PZD Delegatury Rejonowej OZ Śl. PZD w Zabrzu pielęgnują okolicznościowe drzewko posadzone przez Prezesa PZD podczas Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu.

 

Podczas obchodów Krajowych Dni Działkowca „Zabrze 2016” w Sali historycznej UM w Zabrzu odbyło się  spotkanie Prezesa PZD i delegacji PZD z Prezydentem Miasta Zabrze Panią Małgorzatą Mańką – Szulik .  

Po uroczystym powitaniu na ziemi śląskiej, delegacja PZD z Prezesem PZD Panem Eugeniuszem Kondrackim i Wiceprezydentem Miasta Zabrze Panem Krzysztofem Lewandowskim  w asyście działkowców zabrzańskich ogrodów, dokonała posadzenia drzewka okolicznościowego / dereń pagodowy/ w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.

Przy drzewku umieszczona została tabliczka informująca o intencji, w jakiej je posadzono. Różne są formy upamiętniania,  jednak ta wyjątkowa inicjatywa, podjęta przez działkowców Delegatury Rejonowej OZ Śl. z Zabrza, wydaje się mieć charakter ponadczasowy. Posadzone drzewko będzie rosnąć przez długie lata, przypominając przyszłym pokoleniom o historii oraz osiągnięciach Polskiego Związku Działkowców.

 

Dzisiaj instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego w Zabrzu i Pani dr Agnieszka Zawisza-Raszka
Dyrektor  Miejskiego Ogrodu Botanicznego udali się na miejsce posadzenia  derenia pagodowego w celu jego pielęgnacji po mroźnej zimie.
 

Oto wypowiedzi i refleksje uczestników:

  • Drzewa całe swe życie ciągle pozostają w ziemi, z której wyrosły. Zawsze towarzyszą człowiekowi. Ze względu na swą długowieczność, często są niemymi świadkami historii.
  • Naszym zdaniem takie działanie ma swoją wymowę, ponieważ symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości. Jednoczy działkowców, przypomina im o ważnym wydarzeniu, w którym kiedyś brali udział, znaczy czas i miejsce tego wydarzenia. Z pewnością przyczynia się do umocnienia więzi a przyszłym pokoleniom daje świadectwo naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości.
  • Niech zasadzony drzewo  będzie pamiątką wspaniałej uroczystości, a także Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich – co jest niezmiernie ważne w naszym środowisku.
  • Może za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat ktoś z nas przyjedzie tu z rodziną i z sentymentem stanie przy "swoim" dereniu  pagodowym i powie -  „ jest to twarde drzewo bo to były twarde osoby co je sadziły”.

 

Człowiek od zawsze związany był z przyrodą, wśród niej wzrastał i czerpał z niej siłę i pożywienie oraz służyła jemu za ochronę. W czasach współczesnych mimo wielkiego postępu, rola przyrody się nie zmieniła. Upamiętniając ślub czy inne istotne okoliczności w życiu człowieka posadzeniem drzewa dbamy o przyrodę i środowisko nas otaczające, ale również pozostawiamy ślad po naszym ważnym wydarzeniu w postaci najbardziej bliskiej naturze. Różne są formy upamiętnienia, ta jednak jest najbliższa człowiekowi.

JN.