W dniu 23 września 2017r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Konwalia" w Tychach odbyły się Rejonowe Dni Działkowców w Delegaturze Tychy połączone z jubileuszem 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce.

W uroczystościach brało udział kierownictwo Delegatury Tychy oraz prezesi z Tychów, Mikołowa, Pszczyny i Bierunia. Rejonowe Dni Działkowców otworzył kierownik Delegatury Tychy p. Janusz Kasprzak, który przywitał Prezesa Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach Pana Józefa Noskiego oraz zebranych gości. Na wstępie krótkie wystąpienie wygłosił kierownik Delegatury Tychy p. Janusz Kasprzak. Następnie głos zabrał Prezes OZ Śl. Pan Józef Noski, który nakreślił zebranym ruch ogrodnictwa w Polsce na  przestrzeni dziesiątków lat jak również początki powstania ogrodów na Śląsku. W swym wystąpieniu przedstawił również aktualną sytuację Związku oraz prace nad nowym Statutem PZD. Na zakończenie złożył życzenia wszystkim działkowcom.

W związku z 120-leciem ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce Krajowa Rada PZD wydała okolicznościowe medale, które wręczył wyróżnionym  prezesom i działkowcom Delegatury Tychy Członek Prezydium Krajowej Rady PZD, a zarazem Prezes OZ Śl. w Katowicach Pan Józef Noski. Wręczono również Dyplomy zasłużonym działaczom za szczególne zaangażowanie w sprawy Związku.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości głos zabrała Przewodnicząca Delegatury Tychy Pani Ewa Skarbińska, która podziękowała Prezesowi OZ Śl. oraz prezesom ogrodów za ich osobisty wkład na rzecz ogrodów. Po oficjalnych uroczystościach przystąpiono do świętowania w miłej atmosferze.

Janusz Kasprzak - kierownik Delegatury Rejonowej w Tychach

  • DSCN4023
  • DSCN4032
  • DSCN4033
  • DSCN4039
  • DSCN4043
  • Rejonowy-Dzie-Dziakowca-w-Tychach

Simple Image Gallery Extended