Drukuj
Odsłony: 773

W dniu 02 września 2017 roku odbyło się spotkanie Prezydenta miasta Katowice Pana dr Marcina Krupy oraz samorządowców miasta Katowic Radnego Pana Macieja Biskupski i Pana Jerzego Forajter z aktywem Okręgu Śląskiego PZD na czele z Prezesem Okręgu Śląskiego PZD Panem Józefem Noski.

W spotkaniu uczestniczyli: Koordynator ROD z miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śl. Józef Łęczycki, - Członek Prezydium Okręgu Śląskiego, Zbigniew Baran - Członek Okręgowego Zarządu Śląskiego, Kazimierz Szymiczek Prezes ROD im. Juliusza Ligonia w Katowicach.

Spotkanie dotyczyło bieżących problemów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Katowic. Poruszono wiele tematów dotyczących bezpieczeństwa w ogrodach oraz porządku na terenach przyległych do ogrodów jak i w samych ogrodach. Wiodącym tematem było spalanie liści na działkach w okresie jesiennym.

Prezydent miasta Katowice zwrócił uwagę na ochronę środowiska, a w szczególności niską emisję spalin na terenie miasta Katowice. W związku z powyższym Prezydent miasta dr. Marcin Krupa zadeklarował pomoc w rozwiązani tematu dotyczącego spalania odpadów roślinopochodnych. Pomoc polegać ma na nieodpłatnym dostarczeniu w okresie jesiennym 2017 roku worków na odpady biodegradowalne do wszystkich ROD w Katowicach. W mieście Katowice znajduje się ponad 5 tysięcy działek i każda otrzyma po cztery 120 litrowe worki na odpady zielone.

Podkreślić należy, że spotkanie odbyło si ę z inicjatywy samorządowców z terenu miasta Katowice. Dotychczasowa współpraca samorządowców miasta Katowice z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w mieście Katowice przebiega zadowalająca i służy dobru działkowców.

Opracował Józef Łęczycki