W dniu 22 i 23 stycznia 2018 r W Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyły się kolejne szkolenia Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych ROD. W dniu 22 stycznia uczestniczyło w szkoleniu 54 osoby a w dniu 23 stycznia 56.

Tematyka tych szkoleń to; Właściwe przygotowanie sprawozdań przez zarząd ROD i Komisje Rewizyjną za 2017r,preliminarzy finansowych na 2018r oraz przygotowanie projektów uchwał na zebranie sprawozdawcze. Zarządy i Komisje Rewizyjne otrzymały komplet dokumentów które będą pomocnie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań. Zostały omówione najważniejsze Uchwały Związkowe dotyczące bilansów i sprawozdawczości, dokumentacji kasowej oraz przepisów Związkowych. Decyzją bardzo trafną było że szkolenia prowadzimy całych Zarządów i Komisji Rewizyjnych razem na których omawiane są obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnej, bo ścisła współpraca tych organów ROD będzie korzystna dla ogrodu i działkowców.

Jan Pękala - Kierownik Delegatury

  • 18_3_13
  • 18_3_14
  • 18_3_6
  • 18_3_8
  • 18_3_9

Simple Image Gallery Extended